Naturlika plantering med gläntor för lek och picknick, med utsikt över en evenemangsyta, skapas nu i Färjenäsparken.

Arbetet inleds med att ett fyrtiotal ”Västlänksträd” planteras i parken. Det är främst ekar som stått utanför Göteborgsoperan, Casino Cosmopol samt vid Kanaltorget och Regionens hus.

Även oxlar som stått vid Världskulturmuseet, lindar och prydnadsaplar från Kvarnberget samt körsbär och tallar från Korsvägen kommer att få nya permanenta platser i Färjenäsparken. 

Träd ”på spa”

Sedan träden flyttades har de stått tillfälligt på en plantskola i Tollered, där Trafikverket ansvarar för skötseln. Det är också Trafikverket som flyttar tillbaka träden till staden.

– Träden har väldigt goda förutsättningar på plantskolan. Lite som att de är på spa jämfört med att stå i Göteborgs innerstad. Därför kan vi nu få stora, välmående träd till de naturlika planteringarna som ramar in evenemangsytan, som ingår i utbyggnaden av Färjenäsparken, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen.

"Träden har väldigt goda förutsättningar på plantskolan. Lite som att de är på spa jämfört med att stå i Göteborgs innerstad. Därför kan vi nu få stora, välmående träd till de naturlika planteringarna som ramar in evenemangsytan, som ingår i utbyggnaden av Färjenäsparken."

Bild på ett tiotal Kärrekar med stöd runt omkring. Det är vinter och träden har några bruna löv och det är lite snö på marken.

Kärrekar på plantskolan i Tollered som flyttas till permanenta platser i Färjenäsparken. Foto: Park- och naturförvaltningen

Artrik skogsmiljö skapas

Totalt kommer omkring hundra träd planteras i Färjenäsparken. I de naturlika planteringarna blir det ett stort antal ungplantor. De kommer att gallras kontinuerligt för att skapa en artrik skogsmiljö med löv- och barrträd, som binder samman de nya delarna i parken med de befintliga. I planteringarna skapas gläntor för lek och picknick.

– För att skydda plantorna kommer vi att hägna in med viltstängsel under några år. På stängslen kommer vi att ha information om träden, växterna och hur vi jobbar för att främja biologisk mångfald och vad det innebär, berättar Emma Johansson.

”För att skydda plantorna kommer vi att hägna in med viltstängsel under några år. På stängslen kommer vi att ha information om träden, växterna och hur vi jobbar för att främja biologisk mångfald och vad det innebär.”

För att få fri sikt ut över älven från evenemangsytan och kunna jämna ut marken, så kommer björkar som står längs strandstråket att tas ner. 

Evenemangsyta för 25 000 personer

Gräsytan, som ska anpassas för evenemang, kommer att dräneras, jämnas ut och jord som bedömts som förorenad kommer att tas bort och ersättas.

Till vardags ska det vara en plats för lek, spel, aktivitet och rekreation. Platsen ska också användas för evenemang med upp till 25 000 personer. Den ska bli ett komplement till och en avlastning för Slottsskogens evenemangsyta.

Under slutet av året ska arbetet vara klart. Efter 2021 är planen att Färjenäsparken ska byggas ut i mötet med älven, längs strandpromenaden. I dagsläget finns inte något beslut om och tidplan för denna etapp.

Före
Efter

Färjenäsparken 2020 och Färjenäsparken efter 2021: Gräsytan i Färjenäsparken ska anpassas för evenemang för upp till 25 000 personer. Foto: Peter Svensson. Visionsbild Visulent AB. (För att se hela bilderna, klicka på pilarna och drag i pilens riktning.)

Före
Efter

Färjenäsparken 2020 och Färjenäsparken efter 2021: Naturlika planteringar i öster och väster, med insprängda gläntor, ramar in gräsytan som ska kunna användas för evenemang. Foto: Peter Svensson. Visionsbild Visulent AB. (För att se hela bilderna, klicka på pilarna och drag i pilens riktning.)

Publicerad 25 januari 2021 (Uppdaterad 1 februari 2021)