Visionsbild över projektet Fixfabriken.

Fixfabriken

För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke i Kungsladugård/Sandarna. Nu planeras det för cirka 1000 nya lägenheter på den gamla fabriksmarken varav 250 av dessa är inom bostadssatsningen BoStad2021.
Byggande pågår.

Utöver de planerade bostäderna planeras även för en ny skola, ett äldreboende, utbyggd förskola och bostäder med särskild service. Inom området finns även planer för en ny idrottshall med inriktning på gymnastik. Det blir fortfarande möjligt att utöva bollsport i Sannaparken.

De planerade bostäderna byggs på den klassiska fabriksmarken där Fixfabriken en gång i tiden producerade allt från spanjoletten (låsbeslag) till den blinkande Takgöken. I de kulturbyggnader som bevaras finns plats för olika typer av verksamheter men planen är också att bygga fler lokaler med plats för verksamheter. 

Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya. Kontorsbyggnaden, som en gång i tiden byggdes för representation med omsorgsfulla detaljer och vackra materialval, bevaras och blir en länk till dåtiden tillsammans med den restaurerade Fix-skylten.

Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya.

Kontakt

  • Maria Lejon
  • Biträdande enhetschef
  • Telefonnummer: 031-368 18 49
  • Jennie Olsson
  • Kommunikatör
Uppdaterad 23 juni 2021