Pågående byggnation i den första etappen av Fixfabriken som ingår i BoStad2021.

Utöver de planerade bostäderna planeras även för en ny skola, ett äldreboende, utbyggd förskola och bostäder med särskild service. Inom området finns även planer för en ny idrottshall med inriktning på gymnastik. Det blir fortfarande möjligt att utöva bollsport i Sannaparken.

Bostäderna i den första etappen byggs där Fixfabriken tidigare producerade allt från spanjoletter (låsbeslag) till den blinkande takgöken. I de kulturbyggnader som bevaras finns plats för olika typer av verksamheter men planen är också att bygga fler lokaler med plats för verksamheter. 

Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya. Kontorsbyggnaden, som en gång i tiden byggdes för representation med omsorgsfulla detaljer och vackra materialval, bevaras och blir en länk till dåtiden tillsammans med den restaurerade Fix-skylten.

Fortsatt utveckling
Sedan 2020 pågår markanvisningar för uppförandet av flera bostäder där bussgaraget tidigare låg. Under 2021 pågår markarbeten på området.

Visionsbild för Fixfabriken. Illustration: Okidoki

Kontakt

  • Maria Lejon
  • Biträdande enhetschef
  • Telefonnummer: 031-368 18 49
  • Magnus Brink
  • Kommunikatör
Uppdaterad 20 oktober 2021