Visionsbild över projektet Fixfabriken.

Fixfabriken

För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke i Kungsladugård/Sandarna. Nu planeras det för cirka 1000 nya lägenheter på den gamla fabriksmarken varav 250 av dessa är inom bostadssatsningen BoStad2021.
Byggande pågår.
Publicerad 24 april 2018 (Uppdaterad 23 juni 2021)