Visionsbild över projektet Fixfabriken.

Visionsbild över projektet Fixfabriken.

Fixfabriken

För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke i Kungsladugård/Sandarna. Nu planeras det för cirka 1000 nya lägenheter på den gamla fabriksmarken varav 250 av dessa är inom bostadssatsningen BoStad2021.
Byggande pågår.
Publicerad 24 april 2018 (Uppdaterad 29 juli 2020)