Pågående byggnation i den första etappen av Fixfabriken som ingår i BoStad2021.

Publicerad 24 april 2018 (Uppdaterad 13 januari 2022)