Bilden visar en idé om hur området kan se ut i framtiden. Bild: Okidoki Arkitekter.

Fixfabriken har redan börjat sin förvandling från industriområde till ett bostadsområde som knyter samman olika kvarter till en ny helhet. Kvarteret som nu markanvisas ingår i det delområde som kallas för Bussgaraget, och består av totalt sex kvarter.

De nya bostäderna kommer bygga vidare på den existerande kvartersstrukturen med bostadsgårdar som ger plats för socialt liv och samverkan. Antal våningar inom kvarter 4 kommer variera, och hur många lägenheter det blir beror på den framtida exploatörens utformning.

Möjlighet till att bygga både bostadsrätter och hyresrätter

Något som är ovanligt med markanvisningstävlingen för just detta kvarter är att det kommer vara upp till byggaktören att välja upplåtelseform. Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt eller hyresrätt, eller en blandning av dessa två upplåtelseformer. Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning.

Framtidens Fixområde erbjuder variation och över tusen nya bostäder

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för mindre kvartersbutiker, kontor, äldreboende, skola med mera.

Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Del av en utökad innerstad

Området ligger i stadsdelarna Sandarna och Kungsladugård i närheten av Mariaplan, Majornas centrala knutpunkt med butiker, service och restauranger. Det är nära till rekreation i Slottsskogen och Klippan med Röda sten. Här går också spårvagnslinjerna 3, 9 och 11.

Miljön är präglad av historiska landshövdingehus och en stark lokal förankring för många av dem som bor här. Det industrihistoriska arvet kommer synas även i framtiden där delar bevaras.

Området ingår i det som kallas den ”utökade innerstaden” vilket markerar ett växande Göteborg med efterfrågan på bostäder.

Publicerad 22 mars 2021 (Uppdaterad 22 mars 2021)