Nu byggs ytterligare 164 bostäder på Fixfabrikområdet.

De 164 lägenheter kommer stå klara 2024 och byggs i anslutning till Ostindiegatan. Det rör sig om 112 bostadsrättslägenheter, 44 hyresrättslägenheter och 8 BmSS-lägenheter med tillgång till omsorg, stöd och service. Byggaktör är Magnolia Bostad.

Fixfabriken innefattar området i Sandarna där Fixfabriken låg tidigare och bussgaraget på grannfastigheten. Utöver bostäderna planeras även för en ny skola, ett äldreboende, utbyggd förskola och bostäder med särskild service.

2019 startade uppförandet av bostäder där Fixfabriken tidigare låg. Sedan 2020 pågår markanvisningar för uppförandet av bostäder där bussgaraget tidigare låg.

Det aktuella området ligger mellan Sannaparken och spårvagnshallarna.

Intervju med Martin Öbo om bostadsbyggandet i Fixfabrikområdet
Publicerad 9 juni 2022 (Uppdaterad 22 juni 2022)