Nils Styf, vd på Hemsö och Magdalena Låstbom, projektledare Hemsö (på varsin sida om pannån) var på plats och talade tillsammans med entreprenörens vd Christian Wieland, Christer Holmgren, ordförande i lokalnämnden i Göteborg, Malin Valsö, leg. barnpsykolog och Helle Wijk, sjuksköterska och professor i omvårdnad på Chalmers.

– Att våga tänka nytt och skapa innovativa lösningar bidrar till att skapa framtidens Göteborg, säger Seija Kemppainen, projektledare på lokalförvaltningen.

Det är det första projektet av sitt slag i Sverige som kombinerar grundskola och äldreboende. Tanken är att både sänka driftskostnader och skapa värden när äldre och yngre generationer kan mötas.

Det är det första projektet av sitt slag i Sverige som kombinerar grundskola och äldreboende.

Att bygga över generationsgränserna ligger också i linje med Göteborgs Stads uppdrag ”Åldersvänliga Göteborg” och kan bidra med ökad livskvalitet och hälsa för de äldre samtidigt som barnen får värdefulla kunskaper i mötena med en äldre generation.

Projektet är en del av Fixfabriken och är en samverkan mellan lokalförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné, grundskoleförvaltningen och Hemsö Fastighets AB.

Publicerad 2 oktober 2020 (Uppdaterad 2 oktober 2020)