Flunsåsstråket

Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Vintern 2019 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling. De närmaste åren får stråket även en ny förskola och en fotbollsplan med konstgräs.
Beräknas klart 2022.
Publicerad 19 december 2017 (Uppdaterad 23 juni 2021)