Den nya gröna stadsdelsparken har fått fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. 

I filmen berättar projektledaren om tankarna bakom parken, en utvecklingsledare i dialog från stadsdelsförvaltningen berättar hur de har arbetat med dialogmetoden medborgarbudget i parken och en av dialogdeltagarna berättar om hennes medverkan och hur hon ser resultatet i parken idag.

Del av Fjärdingsparken

Park- och naturförvaltningen bygger Fjärdingsparken i två etapper. Det är huvuddelen av parken som nu är färdig. En mindre del av parken byggs runt 2022, efter att den tillfälliga förskolan som finns i parken nu har tagits tas bort.

Den nya Fjärdingsparken är en del i upprustningen av Flunsåsstråket, som också får en ny fotbollsplan och förskola. Du kan läsa mer på projektsidan om Flunsåsstråket.

Välkommen till Fjärdingsparken!

Publicerad 27 november 2020 (Uppdaterad 12 oktober 2021)