Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering av etapp 1 och 2. Dessa etapper beräknas ha inflyttning från 2026 och vara helt klara 2037. Hela Frihamnen beräknas klart tidigast 2050.

En ny stadsdel växer fram

Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer första etappen av Jubileumsparken vara klar.

Ambitionen om Frihamnen är hög. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 2050 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och tät kollektivtrafik. 

Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Redan idag är en del av Jubileumsparken i bruk och erbjuder aktiviteter som bad, bastu, sim- och seglarskola. För aktivitetsschema och mer information om Jubileumsparken läs mer på goteborg.se/jubileumsparken.

Just nu pågår planering av etapp 1 och 2. I dessa etapper kommer inflyttning ske successivt från cirka år 2026 och de beräknas vara helt klara 2037.

Alla ska ha råd att bo i Frihamnen

”I den första markanvisningen är det hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Detta är målsättningen för hela Frihamnen. Tanken är också att blanda olika upplåtelseformer i varje kvarter.”

Anna-Lena Isacson, projektchef för Frihamnen, Älvstranden Utveckling.

Intervju med projektchefen

När ska hela Frihamnen vara färdigt?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 7 februari 2020