Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering och byggnation av första delen av etapp 1. Beräknas klart: 2045.

FAQ

I Frihamnen ska det byggas cirka 9 000 bostäder fram till år 2045. Under hösten 2019 har etablering av de första bostäderna med tillfälligt bygglov skett på Kvillepiren. Första inflyttning sker i februari 2020 och pågår successivt fram till 2021. Dessa bostäder får stå kvar i max femton i väntan på den permanenta bebyggelsen. Bostäderna med tillfälligt bygglov byggs för studenter, företag med behov av bostäder för sina anställda samt för allmänhet.

År 2045 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, boenden, parker och god kollektivtrafik. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo och lika många arbeta här.

För hyresrätt gäller bostadskö via boplats.se. Det kostar 200 kronor per år att vara registrerad. För bostadsrätt kontaktar man respektive byggherre, se frihamnen.com för mer information.

Den befintliga gångbron mot Brämaregården ersätts med en bro för både gång- och cykeltrafik. Den cykeltunnel som finns under Lundbyleden vid Porslinsfabriken ska kompletteras med en fortsättning under Hamnbanan.

Det planeras dels en hållplats där Hisingsbron kommer att landa, dels en i Lindholmsalléns förlängning, ungefär i höjd med Kvillebäckens utlopp. En båtskyttel över älven är också med i planerna. Inom Frihamnen planeras för ytterligare kollektivtrafik, gärna eldrivet.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 8 november 2019)