Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering och byggnation av första delen av etapp 1. Beräknas klart: 2040.

FAQ

I Frihamnen ska det byggas cirka 9 000 bostäder fram till år 2040. Under 2019 är förhoppningen att cirka 1 000 temporära bostäder ska vara på plats på Kvillepiren. De temporära bostäderna är planerade som studentbostäder och företagsbostäder.

År 2040 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, boenden, parker och god kollektivtrafik. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo och lika många arbeta här.

För hyresrätt gäller bostadskö via boplats.se eller Frihamnen.com. Det kostar 100 kronor per år att vara registrerad. För bostadsrätt kontaktar man respektive byggherre, se frihamnen.com för mer information.

Den befintliga gångbron mot Brämaregården ersätts med en bro för både gång- och cykeltrafik. Den cykeltunnel som finns under Lundbyleden vid Porslinsfabriken ska kompletteras med en fortsättning under Hamnbanan.

Det planeras dels en hållplats där Hisingsbron kommer att landa, dels en i Lindholmsalléns förlängning, ungefär i höjd med Kvillebäckens utlopp. En båtskyttel över älven är också med i planerna. Inom Frihamnen planeras för ytterligare kollektivtrafik, gärna eldrivet.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 12 september 2019)