Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering av etapp 1 och 2. Dessa etapper beräknas ha inflyttning från 2026 och vara helt klara 2037. Hela Frihamnen beräknas klart tidigast 2050.

FAQ

Idag är det ungefär 500 personer som har Frihamnen som arbetsplats, främst i Kajskjul 107. I Kajskjul 111 kan en spela padeltennis och i Magasin E finns en actionhall. I Jubileumsparken erbjuds aktiviteter redan idag och där ska första etappen stå färdig att invigas 2021. På Kvillepiren pågår byggnation av det som ska bli totalt 900 bostäder med tidsbegränsat bygglov. De första boende flyttade in under våren 2020 och projektet ska vara helt inflyttat under 2021. Dessa bostäder kommer stå kvar i max 15 år. Utöver det används området för olika evenemang och hyrs ut till olika temporära projekt. Ett exempel på det är att delar av området just nu används som förvaringsplats för byggmaterial till den nya Hisingsbron.

Under den första utbyggnaden av Frihamnen som pågår fram till 2037 kommer cirka 4000 bostäder att stå färdiga. Totalt i Frihamnen planeras för 10 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser. Under hösten 2019 har etablering av de första bostäderna med tillfälligt bygglov skett på Kvillepiren. Första inflyttning sker våren 2020 och pågår successivt fram till 2021. Dessa bostäder får stå kvar i max femton i väntan på den permanenta bebyggelsen. Bostäderna med tillfälligt bygglov byggs för studenter, företag med behov av bostäder för sina anställda samt för allmänhet.

År 2050 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, boenden, parker och god kollektivtrafik. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo och lika många arbeta här.

Tanken är att första etappen av Jubileumsparken ska invigas 2021, men redan 2013 startade olika testverksamheter. De gick ut på att bygga prototyper som till exempel gjorde det möjligt att bada och basta mitt i stan. Genom att låta människor prova går det att praktiskt se hur Jubileumsparken kan se ut, vad den kan innehålla och hur den ska skötas. Det går att besöka parken redan nu. Den tillfälliga testarenan finns samtidigt som den permanenta parken byggs.

Den planerade sociodukten över Lundbyleden kommer att bli en viktig koppling för gång och cykel till både områden i närheten och andra delar av Hisingen. Det planeras också ett gång- och cykelstråk som knyter ihop Frihamnen med Hjalmar Brantingsplatsen och Backaplan.

Det planeras en ny spårvagnslinje mellan centralstationen och Lindholmen via Frihamnen. Hållplatserna kommer att ligga där Hisingsbron landar och där Frihamnsporten ligger idag. En båtskyttel över älven är också med i planerna. 

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 26 januari 2021)