Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering av etapp 1 och 2. Dessa etapper beräknas ha inflyttning från 2026 och vara helt klara 2037. Hela Frihamnen beräknas klart tidigast 2050.

Kontakt

  • Anna-Lena Isacson
  • Projektchef Älvstranden Utveckling
  • Caroline Valen
  • Projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Manne Fridell
  • Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031 - 368 96 50
  • Charlotte Ohlsson
  • kommunikationsstrateg, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 46

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 26 januari 2021)