Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering av etapp 1 och 2, beräknas vara klara 2037. Hela Frihamnen beräknas vara klart tidigast 2050.

Nyheter om Frihamnen

Vänta lite ...
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 21 januari 2020)