Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering av etapp 1 och 2. Dessa etapper beräknas ha inflyttning från 2026 och vara helt klara 2037. Hela Frihamnen beräknas klart tidigast 2050.
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 19 juli 2021)