Arkitektbyrån Elding Oscarsons förslag på den nya kyrkan i Frihamnen.

— Det är mycket roligt att Smyrna vill bygga i Frihamnen. De kommer att bidra på ett bra sätt, både genom en fin utformning av kyrkan men också genom att de går före och etablerar sig på platsen, säger Cecilia Andersson, chef för fastighetsutveckling på Älvstranden Utveckling.

— Vi får nu en ny bas mitt i centrum av framtidens Göteborg och vi hoppas kunna inviga kyrkan 2022, samma år som både vi och Frihamnen fyller 100 år. Det är en stor glädje för oss som vill vara en kyrka för hela staden, säger Urban Ringbäck, föreståndare för Smyrnaförsamlingen.

Utvecklas för framtiden

Försäljningen av marken till Smyrnaförsamlingen är ett led i den långsiktiga utvecklingen av Frihamnen och området kommer att genomgå en omfattande förändring de kommande 15 åren med nya bostäder, arbetsplatser och social service.

— Frihamnen är ett stort och attraktivt område där centrala Göteborg ska expandera i framtiden. Under tiden planeringen sker försöker vi fylla området med liv och rörelse, bland annat med temporära åtgärder, säger Cecilia Andersson.

På Kvillepiren uppförs 800 lägenheter med tillfälligt bygglov och i Jubileumsarken med bastun och badet arbetas det för full med att anlägga en ny park och förbereda för det nya badet. Jubileumsparken ska invigas till Göteborgs 400-årsjubileum nästa år. Då ska även nya Hisingsbron vara igång och inom några år ska en spårvagnsförbindelse förbi Frihamnen och bort mot Lindholmen stå färdig.

Publicerad 15 maj 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)