Frihamnen blir coolare när hela staden växer

I Frihamnen ligger det en meter tjockt fjärrkylarör. Nu i dagarna har arbetet med att bygga ut stadens fjärrkylanät till Frihamnen börjat på riktigt.

Under projektet ska Göteborg Energi bygga nya distributionsledningar för kyla mellan Lindholmsnätet, via Frihamnen, till Lilla Bommen med anslutning mot befintligt nät. Det rör sig om cirka 2,2 km ledning som ska grävas ned.

Göteborgs Energi bygger sedan hösten 2018 ut fjärrkylanätet med en ledning till Hisingen. Sträckan som ska utföras denna gång är Frihamnen – (Göta älv) – Lilla Bommen. Röret kommer att passera Göta älv för att knyta ihop ledningen mellan Hisingen och landsidan.

I slutet av mars kommer den första av tre rörtryckningar att ske då röret i Frihamnen trycks över till andra sidan älven mellan Bananpiren och Lilla bommen. Schaktarbeten kommer att pågå i området till och med augusti i år. Framkomligheten kommer vara begränsad under perioden.

År 2050 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, boenden, parker och god kollektivtrafik. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo och lika många arbeta här.

Publicerad 27 mars 2020 (Uppdaterad 27 mars 2020)