Nu utvärderas resultatet av Kunskapsresan i Frihamnen

Under hösten startar utvärderingen av det fördjupade utredningsarbetet av Frihamnen. I början av 2019 beräknas utvärderingen vara klar.

Under våren och sommaren 2018 har det pågått ett fördjupat utredningsarbete av Frihamnen ­under namnet Kunskapsresan. Initiativet kom från fastighetsägaren, det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som ville göra en ytterligare genomlysning av ekonomi och genomförandefrågor i området innan den första detaljplanen gick till granskning. Anledningen var att nya förutsättningar hade tillkommit och dessutom en önskan om att se över helheten av exploateringsekonomin.  
Kunskapsresan har drivits av Älvstranden Utveckling i dialog med berörda förvaltningar inom Göteborgs Stad och tillsammans med akademi och bransch. 
Genom Kunskapsresan finns nu ett omfattande underlag att utvärdera och jämföra med det arbete som tidigare tagits fram för Frihamnen.
Utvärderingen kommer nu att ske under ledning av stadsbyggnadskontoret i samverkan med Älvstranden Utveckling och stadens förvaltningar.
Efter årsskiftet beräknas utvärderingen vara klar och arbetet med fortsatt planering av Frihamnen tar vid.

Publicerad 8 november 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)