Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering och byggnation av första delen av etapp 1. Beräknas klart: 2040.
1922
Image for Frihamnen invigs

Frihamnen invigs

Nya Frihamnen och hamnen invigs av kronprins Gustaf Adolf. Hamnen ägs av Göteborgs Frihamns AB.

1930

Bananpiren, som är den östligaste av de tre pirarna, blir hamn för Sveriges all bananimport. De gula frukterna kommer på specialbyggda båtar. Piren tjänar som bananhamn fram till år 2000.

1936–1938

Magasin D och systermagasinet Magasin E uppförs

1940

Kajskjul 107 uppförs och tjänar som kaffelager

1950

Lundbyhamnen muddras

1960
Image for Kajskjul 113 byggs

Kajskjul 113 byggs

Frihamnen under sin mest aktiva period med stor bangård, många fartyg och ett utbyggt system av magasinsbyggnader för olika ändamål. Kajskjul 113 uppförs med avsikten att bedriva en effektivare godshantering med hänsyn till både den växande långtradartrafiken men även järnvägstrafiken.

1994

Frihamnstatusen, vilket innebar att varor fick förvaras tullfritt, upphävdes. Hamnen var aktiv fram till år 2000.

2014

Första markanvisningen och ett konsortie bildas för etapp 1

2016
Image for Frihamnen får planpris

Frihamnen får planpris

Juryn för Planpriset kallar årets vinnare för ”Ett inspirerande föredöme”.

2019
Image for 800 temporära bostäder i Frihamnen

800 temporära bostäder i Frihamnen

Byggstart av cirka 800 temporära bostäder på Kvillepiren sker på våren med planerad första inflyttning under sommaren och hösten.

2021
Image for Första etappen av Jubileumsparken är klar

Första etappen av Jubileumsparken är klar

Jubileumsparkens första etapp med ett större allmänt bad är färdigt. Ombyggnaden av Magasin 113 för bland annat Göteborgs Konsthall planeras vara färdigt.

2027
Image for Flyttlass går till Frihamnen

Flyttlass går till Frihamnen

Första etappen med cirka 3 000 bostäder beräknas vara klar.

2040
Image for Frihamnen är en attraktiv och dynamisk stadsdel

Frihamnen är en attraktiv och dynamisk stadsdel

Frihamnen är en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och god kollektivtrafik. 15 000 människor bor här, och lika många har sina arbetsplatser här.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 12 september 2019)