1922
Image for Frihamnen invigs

Frihamnen invigs

Nya Frihamnen och hamnen invigs av kronprins Gustaf Adolf. Hamnen ägs av Göteborgs Frihamns AB.
1930
Bananpiren, som är den östligaste av de tre pirarna, blir hamn för Sveriges all bananimport. De gula frukterna kommer på specialbyggda båtar. Piren tjänar som bananhamn fram till år 2000.
1936-1938
Under denna tid uppförs Magasin D och systermagasinet Magasin E.
1940
Kajskjul 107 uppförs och tjänar som kaffelager
1950
Lundbyhamnen muddrades
1960
Image for Kajskjul 113 byggs

Kajskjul 113 byggs

Frihamnen under sin mest aktiva period med stor bangård, många fartyg och ett utbyggt system av magasinsbyggnader för olika ändamål. Kajskjul 113 uppförs med avsikten att bedriva en effektivare godshantering med hänsyn till både den växande långtradartrafiken men även järnvägstrafiken.
1994
Frihamnstatusen, vilket innebar att varor fick förvaras tullfritt, upphävdes. Hamnen var aktiv fram till år 2000.
2014
Första markanvisningen och ett konsortie bildas för etapp 1.
2016
Image for Frihamnen får planpris

Frihamnen får planpris

Juryn för Planpriset kallar årets vinnare för ”Ett inspirerande föredöme”.
2019
Image for Byggstart av 900 bostäder med tidsbegränsat bygglov

Byggstart av 900 bostäder med tidsbegränsat bygglov

Hösten 2019 påbörjades etablering av de första bostäderna med tidsbegränsat bygglov på Kvillepiren i Frihamnen. Första inflyttning sker i februari 2020 och fortsätter successivt fram till 2021. Bostäderna får stå kvar i max femton år i väntan på den permanenta bebyggelsen.
2021
Image for Första etappen av Jubileumsparken är klar

Första etappen av Jubileumsparken är klar

Jubileumsparkens första etapp med ett större allmänt bad planeras vara färdigt.
2026
Image for Flyttlass går till Frihamnen

Flyttlass går till Frihamnen

Inflyttning sker successivt för etapp 1 och 2 fram till 2037.
2050
Image for Frihamnen är en attraktiv och dynamisk stadsdel

Frihamnen är en attraktiv och dynamisk stadsdel

Frihamnen är en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och god kollektivtrafik. 15 000 människor bor här, och lika många har sina arbetsplatser här.
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 5 maj 2022)