Frölunda–Högsbo

Nu ska Västra Frölunda ta klivet från förort till blandstad. Stadsdelen kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser. De viktiga grönområdena ska bevaras och utvecklas när Frölunda blir en mer hållbar stadsdel där allt som behövs i det dagliga livet finns inom gång- eller cykelavstånd.

Frölunda – en stadsdel med stora möjligheter att utvecklas

I dag bor ungefär 15 000 personer i Västra Frölunda. Bebyggelsen präglas av höghus och handeln är koncentrerad till Frölunda Torg, som också är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.

Men i Frölunda finns det många ytor som kan utnyttjas bättre, bland annat ett stort antal parkeringsplatser som skulle kunna bebyggas med bostadshus för att skapa gator med butiker och andra verksamheter i bottenvåningarna, vilket bidrar till att skapa gator med stadsliv. Om nya byggnader koncentreras vid de befintliga mötesplatserna och stråken i stadsdelen förstärks hela Frölunda. Det ska också kunna bli lättare att ta sig fram i stadsdelen med cykel eller till fots.

De viktiga grönområdena i Frölunda, bland annat Ruddalen mitt i stadsdelen, ska bevaras och utvecklas. Detta är också något som de boende i dialoger har uttryckt är väldigt viktigt. Kulturmiljön i Västra Frölunda är speciell, och de byggnader och miljöer som finns här har ett särpräglat utseende och uttryck. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska ta tillvara på områdets historia och bygga vidare för att tydligt visa nästa steg i Frölundas utveckling.

En ryggrad i utvecklingen av Frölunda är huvudgatorna Marconigatans och Radiovägens omvandling till stadsstråk för alla trafikslag och kantade av bebyggelse.

En ryggrad i utvecklingen av Frölunda är huvudgatorna Marconigatans och Radiovägens omvandling till stadsstråk för alla trafikslag och kantade av bebyggelse. Här finns det även stora möjligheter att titta på hur kollektivtrafiken ska utvecklas.

Programarbetet har föregåtts av dialog med de boende, där flera av invånarnas frågor har tagits vara på. När programmet för Frölunda kommer ut för programsamråd finns möjlighet att tycka till och komma med synpunkter. Efter programsamråd kommer programmet eventuellt revideras för att slutligen godkännas av Byggnadsnämnden. Mycket är på gång i Frölunda redan nu där för vissa områden finns det nya konkreta planer och där det i även byggs. Men, för andra delar är vi bara precis i början på att utveckla Västra Frölunda från förort till stad.

Uppdaterad 20 juli 2020