Frölunda Torg

Frölunda Torg är en av de viktiga platserna i Göteborg där kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och bostäder samlas. Det är en plats som ständigt är under utveckling, och nu är det dags att titta på möjligheterna att bygga ut köpcentret och kraftsamla med fler bostäder och verksamheter.

Med 40 butiker, banker, apotek, andra serviceinrättningar och en egen spårvagnshållplats var Frölunda Torg Nordens största köpcenter under tak när det invigdes 1966 av Olof Palme. Under åren har Frölunda Torg byggts ut i olika etapper – senast var 2009 då inte bara köpcentret byggdes ut, utan det också blev en ny spårvagnshållplats, nytt parkeringshus och tre nya bostadshus. Frölunda Torg har idag 150 butiker. Nu är det dags för nästa utvecklingsfas!

Frölunda Torg och de kringliggande gatorna skulle kunna utvecklas med uppemot 1650 nya bostäder, 40 000 kvadratmeter handel och verksamheter (köpcentret är i dag 75 000 kvadratmeter stort), samt parkeringar, främst i garage. Där det i dag är markparkeringar utmed Marconigatan finns det möjlighet att istället bygga nya bostadskvarter som skapar en trevligare och livfullare miljö som blir mer stadsmässig.

Att utveckla området med mer bostäder och verksamheter skapar fler funktioner i stadsdelen, och skulle kunna bidra till en grön och attraktiv stadsmiljö.

Frölunda Torg är också en av Göteborgs fem strategiska knutpunkter där det finns både kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och service. Att utveckla området med mer bostäder och verksamheter skapar fler funktioner i stadsdelen, och skulle kunna bidra till en grön och attraktiv stadsmiljö.

Förutom den här detaljplanen för Frölunda Torg pågår flera andra planer och utvecklingsprojekt i Västra Frölunda. Allt som allt kan stadsdelen växa med upp till 6000 nya bostäder.

Därför enkelriktas Götatunneln

Med start efter midsommar och 25 veckor framåt enkelriktas Götatunneln i västlig riktning mot Järntorget. Under tiden kommer byggprojekten Västlänken och Hisingsbron, samt Trafikverket underhåll, att utföra arbeten i och framför tunneln.

Götatunnelns enkelriktning

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 11 juli 2018