Frölunda Torg

Frölunda Torg är en av de viktiga platserna i Göteborg där kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och bostäder samlas. Det är en plats som ständigt är under utveckling, och nu är det dags att titta på möjligheterna att bygga ut köpcentret och kraftsamla med fler bostäder och verksamheter.
  • Viveca Risberg
  • Projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Christian Bruce
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 14
Publicerad 9 mars 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)