Frölunda–Högsbo

Nu ska Västra Frölunda ta klivet från förort till blandstad. Stadsdelen kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser. De viktiga grönområdena ska bevaras och utvecklas när Frölunda blir en mer hållbar stadsdel där allt som behövs i det dagliga livet finns inom gång- eller cykelavstånd.
Publicerad 29 augusti 2017 (Uppdaterad 5 oktober 2018)