Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.
Planering och byggande pågår. Beräknas klart 2035.
Gamlestaden - på väg in  i framtiden

Gamlestaden - på väg in i framtiden (visionsfilm baserad på planskiss från 2015)

Gamlestaden på väg in i framtiden

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det bara ca 7 minuter in till city.

Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Gamlestads torg kommer att bli mötesplatsen dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik för att byta färdmedel, utföra ärenden eller umgås med vänner. Vid resecentrum kommer det i framtiden att passera lika många människor som det gör vid Korsvägen idag.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg och har en stark egen identitet. Den senmedeltida staden Nya Lödöse, som var en av Göteborgs föregångare, har grävts fram vid Gamlestadens nya pendeltågsstation och är norra Europas största stadsarkeologiska undersökning.

Dagens stora trafikleder för fordonstrafik görs om i grunden. Viadukten över Gamlestads torg rivs och det blir fler nya broar över Säveån med bland annat en trafiklänk direkt till Munkebäck. Säveåns vatten och grönska bidrar i hög grad till stadsdelens attraktivitet.

Frågor och svar om Gamlestaden

Hur sker omvandlingen av Gamlestaden? Varför är det nya resecentret så viktigt? Hur kommer Säveån att utnyttjas? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
3000

Under de närmaste 20 åren kan det byggas 3000 nya lägenheter i Gamlestaden.

17

Det nya resecentret vid Gamlestads torg stod klart 2018. Den högsta byggnaden är 17 våningar hög.

15000

personer kliver av och på i Gamlestaden varje dag via sex spårvagnslinjer, flertal busslinjer och pendeltåg.

Uppdaterad 26 mars 2021