Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.
Planering och byggande pågår. Beräknas klart 2035.

Kontakt

 • Mattias Westblom
 • projektledare stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 93
 • Maria Brandt
 • projektledare fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 10 67
 • Camilla Graad
 • projektledare trafikkontoret
 • Telefonnummer: 031-368 23 30
 • Ann Bergermark Rintala
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 19 54
 • Lisa Lindgren
 • projektledare park- och naturförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-365 57 72

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 26 mars 2021)