Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.
Status: Planering och byggande pågår. Beräknas klart: 2025.

Kontakt

 • Mattias Westblom
 • projektledare stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 93
 • Maria Brandt
 • projektledare fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 10 67
 • Camilla Graad
 • projektledare trafikkontoret
 • Telefonnummer: 031-368 23 30
 • Ann Bergermark Rintala
 • projektkommunikatör
 • Telefonnummer: 031-368 19 54
 • Karin Vilhelmson
 • projektledare park- och naturförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-365 58 49

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 2 mars 2020)