Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.
Status: Planering och byggande pågår. Beräknas klart: 2025.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 14 januari 2020)