När Göteborgs Stad bygger sitt första parkeringshus för cyklar har gestaltningsfrågorna fått ta stor plats. Det är ett tre våningar högt suterränghus med en transparent fasad av perforerad plåt som ska ta form i Gamlestaden.

– Huset ska kännas lätt och nästan osynligt. Det är inte bara ett cykelhus, det ska vara lite av ett konstverk, berättar Hamid Irany, projektledare på trafikkontoret.

Hela huset ska vara vitt och få en belysning som kan varieras i både styrka och färg, så att den bland annat kan anpassas efter olika högtider.

Samtidigt som byggnationen nu pågår tittar projektet på vilka övriga funktioner som huset ska utrustas med. Markvärme vid entrén ska minska risken för halka, det blir kameraövervakning och eventuellt ett system för inpassering. Dessutom kommer det att finnas en cykelpump och enklare verktyg för den som behöver fixa något på cykeln innan hemfärd.

Huset får plats för upp till 700 cyklar, inklusive lådcyklar och andra specialcyklar. De vanliga cyklarna får tvåvåningsparkering i delar av huset och mellan de tre våningsplanen kommer det att finnas specialanpassade trappor med eldrivna band, så att det ska gå lätt att ta med sig sin cykel mellan våningarna.

– Det ska vara tryggt, smidigt och säkert. Det är en balansgång, men utgångspunkten är att cykelhuset ska vara bra för användarna, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret.

Cykelhuset byggs intill Gamlestadens resecentrum och ska bidra till att förenkla arbetspendling genom att göra det smidigt att kombinera resande med kollektivtrafik och cykel.

Enligt en studie om potentialen i ökat hållbart resande som Västra Götalandsregionen har tagit fram uppger 13 procent av invånarna i Göteborgsregionen och Fyrbodal att bristen på säkra och trygga cykelparkeringar är en faktor till varför man inte cyklar mer till sin arbetsplats eller till kollektivtrafik.

– Säkra cykelparkeringar i direkt anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik har visat sig vara en viktig faktor för att få fler att resa kollektivt. I vårt cykelhus ska man våga lämna sin cykel en hel arbetsdag, säger Malin Månsson och berättar att de har tittat på cykelanläggningar i bland annat Malmö och Holland och dragit lärdom av deras erfarenheter inför den här satsningen i Gamlestaden.

På sikt kan det bli fler parkeringsanläggningar för cyklar i staden. Trafikkontoret tittar nu på alla de bytespunkter som planeras för att se var det kan finnas möjlighet att bygga en anläggning för säker cykelparkering.

– Det här blir den första anläggningen i sitt slag och en viktig pusselbit för att främja användningen av cykel. Om allt går som planerat räknar vi med att ha invigning i september 2020, säger Hamid Irany.

Publicerad 11 juni 2019 (Uppdaterad 23 juli 2020)