Gestaltningsförslag, vy från sydväst. Illustration: Wingårdhs.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och påbyggnad av SKF:s gamla huvudkontor “HK3” i Gamlestaden. Tanken är att skapa en blandning av bostäder, handel och verksamheter.

Förslaget innebär att området öppnas upp och blir en integrerad del av Gamlestaden, bland annat genom att parken intill byggnaden rustas upp. Promenadväg och grönstråk igenom kvarteret mot hållplatsen SKF stärker kopplingarna både inom området och längs med Säveån.

De höga kultur- och naturvärdena som finns i den nuvarande byggnaden och omgivande miljöer ska bevaras och utvecklas. Området får en ny identitet, men med historien närvarande.

Påbyggnaden på det befintliga huset blir 5 våningar. Planförslaget innehåller också en tillbyggnad på 4 våningar, samt en paviljong på 4 våningar. Förslaget innebär ett tillskott på cirka 85 bostäder.

När startar samrådet?

Samrådet startar den 11 maj och pågår fram till 7 juni.

Här kommer du kunna ta del av hela förslaget och lämna dina synpunkter.

Öppet hus

Onsdag 18 maj klockan 17-19 kommer det att hållas ett öppet hus för detaljplanen. Plats för öppet hus är Hornsgatan 1. 

Publicerad 25 april 2022 (Uppdaterad 27 april 2022)