SKF:s gamla huvudkontor ska utvecklas för att erbjuda blandade verksamheter.

Planen för HK3-byggnaden är att den ska utvecklas för att erbjuda blandade verksamheter. Det ska kunna bli mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera. Samtidigt ska det också möjliggöras för nya bostäder.

Viktig pusselbit i utvecklingen av Gamlestaden

I projektet ingår också att utveckla gröna ytor inom området så att parken vid byggnaden återställs till sin ursprungliga form.

Det här är en viktig pusselbit i utvecklingen av Gamlestaden. Det 15 våningar höga huset har aldrig krävt några genomgripande ombyggnader och det ger goda möjligheter att vårda och utveckla 1960-talets karaktäristiska arkitektur.

Byggnaden har stora kulturvärden

HK3 kommer därmed att förbli en profilbyggnad i Gamlestaden och kommer med sin nya funktion tillföra stadsdelen liv och rörelse större delen av dygnets timmar.

Byggnaden har stora kulturvärden och det behöver bedömas hur dessa påverkas av ändrad användning, anpassning i landskapsbilden, eventuella fasadändringar och påbyggnad samt hur kulturmiljövärdena påverkas i en planerad komplettering med paviljong och tillbyggnader. Detaljplaneringen ska därför ge en möjlighet att skydda kulturmiljön.

Arbetet med detaljplanen har precis startat och ett samrådsförslag förväntas vara framme i slutet av 2021. Då kommer det gå att lämna synpunkter på förslaget.

Publicerad 31 maj 2021 (Uppdaterad 31 maj 2021)