Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

1473–1621

Nya Lödöse

Nya Lödöse grundas 1473 och ersätter då Gamla Lödöse. Nya Lödöse blir en av Sveriges mest betydelsefulla handelsstäder med cirka 1500 invånare. Staden är porten mot väster med livlig handel och sjöfart men även oroligheter och krig.
Ca 1625–1890
Image for Nya Lödöse jämnas med marken

Nya Lödöse jämnas med marken

När Göteborg grundas 1621 jämnas Nya Lödöse med marken och området utnyttjas som utmarker för den nya staden. Flera landerier anläggs i området. Ett landeri är ett markområde som används till jordbruk och bete, ofta med tillhörande herrgårdsliknande bostadshus.
1732
Image for Sockerfabriken är en av landets största fabriker

Sockerfabriken är en av landets största fabriker

1732 står Sockerfabriken färdig vid dagens Gamlestadens fabriker och är då en av de största industrierna i landet. Sockertillverkningen läggs ner 1835 och ersätts med bland annat bomullsspinneri, blekeri och färgeri när industrialiseringen tar fart i mitten av 1850-talet.
1907
Image for SKF grundas

SKF grundas

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907 efter uppfinningen av det dubbelradiga sfäriska kullagret av Sven Wingquist. Den osäkra marken för bland annat bomullsspinnerierna kräver nya lösningar för att mekaniken ska kunna fungera utan problem.
1927
Image for Den första serietillverkade Volvon lämnar bandet

Den första serietillverkade Volvon lämnar bandet

Ur SKF växer Volvo fram. Den första serietillverkade Volvobilen lämnar bandet 1927. ÖV4 är benämningen på denna öppna vagn med fyrcylindrig motor. ÖV4 får smeknamnet Jakob.
2006
Image for Projektstart

Projektstart

En fördjupad översiktsplan för delar av Gamlestaden–Bagaregården blir färdig. Syftet med detta dokument är att ta ett helhetsgrepp för områdets utveckling och hitta en hållbar struktur som går att bygga vidare på under en längre tidsperiod.
2012
Image for Ny pendeltågsstation står klar

Ny pendeltågsstation står klar

I december 2012 invigs Gamlestadens pendeltågsstation där tågen mot Ale/Trollhättan–Vänersborg stannar. Härifrån tar det cirka 4 minuter att åka pendeltåg in till Göteborgs central. I anslutning till pendeltågsperrongen stannar spårvagnarna mot Angered och Kortedala–Bergsjön.
2016–2019
Image for Kontor, resecentrum och bostäder runt Gamlestads torg

Kontor, resecentrum och bostäder runt Gamlestads torg

Under åren 2016–2024 uppförs kontor, resecentrum, butiker och cirka 250 bostäder i anslutning till den nya torgmiljö som skapas intill pendeltågsstationen, spårvägs- och busshållplatserna samt Säveån. Denna bebyggelse utgör startskottet för områdets fysiska omdaning.
2021

Bostäder och förskola vid Brunkeberget

Under åren 2018-2021 byggs cirka 250 bostäder och en förskola i anslutning till Bunkeberget mitt emot SKF:s före detta industrilokaler.
2035

Gamlestaden har blivit en dynamisk stadsdel

2035 har Gamlestaden fördubblat sitt invånarantal och utvecklats till en tät, dynamisk och sammanhängande urban stadsdel. Gamlestaden är 2035 en självklar del av Göteborgs utvidgade innerstad.
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 5 maj 2022)