På trafiknämndens möte den 11 februari beslutades det att bordlägga besluten om både valet av tunnel och bro för Lindholmsförbindelsen samt placering av en ny gång- och cykelbro.

Innan nästa ordinarie trafiknämndsmöte, som är den 18 mars, vill trafiknämnden få en information om förutsättningarna för ett ca 19 meter öppningsbart broalternativ för Lindholmsförbindelsen, utifrån samma faktorer som de andra alternativen bedömdes efter.

Publicerad 11 februari 2021 (Uppdaterad 22 september 2021)