Gårda

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.

Kontakt

  • Viveka Risberg
  • Projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Per Osvalds
  • Planhandläggare för Ullevigatan
  • Telefonnummer: 031-368 18 51
  • Kalle Gustavsson
  • Planhandläggare för Venusgatan
  • Telefonnummer: 031-368 19 95

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 20 juni 2017 (Uppdaterad 4 februari 2020)