Gårda

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.
Byggande och planering pågår.

Kontakt

  • Viveka Risberg
  • Projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Per Osvalds
  • Planhandläggare för Ullevigatan
  • Telefonnummer: 031-368 18 51
  • Kalle Gustavsson
  • Planhandläggare för Venusgatan
  • Telefonnummer: 031-368 19 95

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 20 juni 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)