Skiss som visar området i nordöstra Gårdsten där 300 nya bostadsrätter byggs.

Gårdsten

Gårdsten kommer under kommande år få hundratals nya bostäder i olika boendeformer men även utökad handel och social service genom ett nytt centrum och en ny skola.

400 nya bostäder knyter samman Gårdsten och Lövgärdet

I Gårdstens centrum kommer ett nytt höghus med bostäder att uppföras samtidigt som torget byggs om. Gårdstensvägen kommer i samband med detta att byggas om och få en mer stadslik karaktär som knyter an till det nya torget.

I Nordöstra Gårdsten kommer cirka 400 nya bostäder att byggas som gör att Gårdsten och Lövgärdet växer samman. Detta kommer också leda till en förbättrad tillgänglighet genom att nya vägar och gång- och cykelvägar anläggs.

Kontakt

  • Jennie Olsson
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 23 juni 2021