Det nya höghuset i Gårdstens centrum.

Ett nytt centrum skapas

I Gårdstens centrum kommer ett nytt höghus med bostäder att uppföras samtidigt som torget byggs om. Gårdstensvägen kommer i samband med detta att byggas om och få en mer stadslik karaktär som knyter an till det nya torget.

I december 2021 står det nya höghuset Brf Utsikten i Gårdstens centrum redo för inflyttning. Huset är 13 våningar högt och har 59 lägenheter. Utsiktens bottenvåning blir del av den nya entrén till Gårdstens centrum med butiker och andra lokaler.

Det är ytterligare bostäder på gång omkring torget. Utsikten som ingår i BoStad2021 var först ut. Etapp 2 med bostadshus påbörjades hösten 2020 och ett p-hus började byggas under våren 2021. Den sista etappen i projektet som går under namnet Futura, startas i januari 2022.

 

Det nya höghuset med sadeltak i Gårdstens centrum blir ett nytt landmärke och del i skapandet av ett nytt torg.

Bostäder knyter samman Gårdsten och Lövgärdet

I Nordöstra Gårdsten kommer cirka 400 nya bostäder att byggas som gör att Gårdsten och Lövgärdet växer samman. Detta kommer också leda till en förbättrad tillgänglighet genom att nya vägar och gång- och cykelvägar anläggs.

Här kompletteras den äldre bebyggelsen från 1970-talet med nya hus som stöper om bilden av Gårdsten och blandar upp området och dess arkitektur. Området ligger utanför den ring som omsluter området som byggdes på 1960- och 1970-talet. Tanken är att bidra till att få en ökad blandning av bostäder, och att bygga samman Gårdsten med intilliggande Lövgärdet.

 

Nya bostäder under uppförande i Nordöstra Gårdsten hösten 2021.

Kontakt

  • Magnus Brink
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 21 oktober 2021