Skiss som visar området i nordöstra Gårdsten där 300 nya bostadsrätter byggs.

Gårdsten

Gårdsten kommer under kommande år få hundratals nya bostäder i olika boendeformer men även utökad handel och social service genom ett nytt centrum och en ny skola.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 3 februari 2020 (Uppdaterad 23 juni 2021)