Visionsbilden för det nya bostadshuset på Saffransgatan.

BoStad2021 bidrar med flera projekt i Gårdstens centrum och i nordöstra Gårdsten. Som en del i detta bygger Framtiden Byggutveckling just nu ett nytt hus för målgruppen 55+ med 42 lägenheter på Saffransgatan och har även hunnit uppföra ett intilliggande parkeringshus.

Henrik Jarledal på Framtiden Byggutveckling är projektchef och inblandad i allt som rör uppförandet.
– När vi började projektera delade vi upp i två olika entreprenader för att säkra leveranserna. Då var det byggboom så prefabstommarna för parkeringshuset handlades upp så fort som möjligt, minns Henrik. Parkeringshuset byggdes först av Tuve Bygg på den stora parkeringsytan som fanns tidigare. Hyresrätterna för 55+ som byggs nu kommer att omgärda parkeringshuset på två sidor. Den tidigare parkeringen har också gett plats åt Egnahemsbolagets nya radhus.

Tidplanen var skakig ett tag i och med pandemin. Vi trodde vi skulle ligga i farozonen men hittills har byggandet gått fort.

Snabbt byggande trots pandemi

I början av 2020 tilldelades polska Tasbud uppdraget att bygga bostäderna.
– De skulle starta i mars-april men covid gjorde att det sköts upp i två månader. I mitten av juni kom de igång. Tidplanen var skakig ett tag i och med pandemin. Vi trodde vi skulle ligga i farozonen men hittills har byggandet gått fort. Så nu är oktober 2021 planerat för inflyttning, berättar Henrik.

Gult tegel för hållbarhet

Bakom utformningen av 55+-huset står göteborgsarkitekterna Okidoki, som bland annat ligger bakom de nya bostadshusen på Skanstorget. Lägenheterna varierar från ettor till treor med tonvikt på tvåor. Huset byggs i fyra våningar i vinkel och får en fasad i gult tegel.

– Det är viktigt, vi är en långsiktig byggaktör och med tegel vi får en annan kvalitet och hållbarhet med en längre livslängd, kommenterar Henrik Jarledal materialvalet. Teglet kommer att muras upp på traditionellt vis.

Vad tycker du om att verka i Gårdsten?

– Jag tycker det är fantastiskt, ett otroligt privilegium att vara med på denna förändringsresa. Jag har en stark förkärlek för Gårdsten. Jag uppfattar att folk är väldigt måna att ta hand om sin stadsdel, berättar Henrik som har ytterligare två projekt i Gårdsten på gång.

När det nya huset står klart 2021 kommer det vara i gott sällskap av systerprojekten i BoStad2021 och den nya Saffransskolan som blir grannar tillsammans med de existerande bostadshusen.

Publicerad 23 november 2020 (Uppdaterad 23 november 2020)