Det är gryning i Gårdsten. Ett frukostmöte startar på Idéum vid Kaneltorget en morgon i februari. Michael Pirosanto går runt och hälsar. Han har varit en del av Gårdstens utveckling de senaste 22 åren, sedan 2012 som vd för Gårdstensbostäder.

– Det tog oss 20 år innan vi började bygga nyproduktion, vi arbetade med förvaltning och inflytande. När detta fungerade togs nästa steg i utvecklingen av Gårdsten, berättar han på Gårdstensbostäders kontor efter frukostmötet.

Gårdsten 2025

2015 initierade Gårdstensbostäder visionen Gårdsten 2025. Då var visionen att få fram 1000 bostäder. Nu rör det sig om 1500 bostäder. Så sent som 2009 var första gången som hela Gårdsten var uthyrt sedan området stod klar 1972. De senaste åren har många bostäder tillkommit i området och fler är alltså på väg. Gårdsten växer, bland annat genom flera BoStad2021-projekt.

Det som är viktigt i byggnationen är att det blir en blandstad ur det hela. Det är jätteviktigt för man säger att folk vill bo här och det är det vi genomför nu.

– Det som är viktigt i byggnationen är att det blir en blandstad ur det hela. Det är jätteviktigt för man säger att folk vill bo här och det är det vi genomför nu. En blandstad gör att man kan göra en bostadskarriär om man vill och lämnar inte området, säger Michael Pirosanto. Målet är en blandning där det byggs seniorboende, bostäder med särskild service, villor, radhus, bostadsrätter och för ungdomar.

En viktig del i stadsutvecklingen är BoStad2021-projektet Nordöstra Gårdsten som när det står klart binder samman Gårdsten med Lövgärdet. Enstaka satelliter blir starkare tillsammans och det blir mer stadskaraktär. Det var också den ursprungliga tanken när områdena byggdes på 1970-talet.

Centrum får ny gestaltning

Sernekes BoStad2021-projekt i Gårdstens centrum, Brf Utsikten, blir ett nytt landmärke och bidrar till ett ökat utbud av bostadsrätter. Samtidigt får centrum en ny utformning och växer.
– En av de viktigare delarna är att centrum byggs ut och Brf Utsikten kommer att byggas. Vi kommer också bygga en restaurang. Tanken är att skapa mer liv i centrum. Vi har gjort en analys över utvecklingen och den är väldigt god i centrum, berättar Michael Pirosanto.

Gårdstensbostäder har köpt underdelen i det nya centrumet och kommer samla sina verksamheter på ett och samma kontor jämfört med dagens tre i en separat kontorsbyggnad. Det blir också en utställningsyta i det nya kontoret.

Långsiktighet och samarbeten

2019 kom beskedet att polisen lyfter bort Gårdsten från sin lista över särskilt utsatta områden. En milstolpe som gav lovord och priser.

– Vi har bevisat att det går att få bort ett område från listan över särskilt utsatta. Det ger ett ljus i tunneln, till de andra. Viljan runtomkring, alla man samarbetar med. Ledarskap viktigt, vågar ta beslut och vågar ta sig an långsiktiga utmaningar istället för kortsiktigt projekttänkande, berättar Michael Pirosanto och fortsätter:

– Vi vill ha långsiktiga förvaltare för att bygga ett bra samhälle. Vi vill också att man bygger så att folk har råd att bo här. Långsiktighet är en förutsättning för att skapa tillit. Närhet till de som bor i området är en annan viktig del i utvecklingen av Gårdsten. Bland annat ingår boende i Gårdstensbostäders styrelse. Samarbeten mellan olika samhällsaktörer ligger Michael Pirosanto varmt om hjärtat.

Det handlar inte bara om fastigheterna utan hela stadsdelen, det är det som är skillnaden.

Michael Pirosanto tar upp samarbetet med de 10 byggaktörerna som är på plats i Gårdsten, bland annat genom projekt som syftar till ett ge arbeten lokalt. Men också samarbetet inom Göteborgs Stad, med Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret som drivit frågorna om utvecklingen av Gårdsten. Fastighetskontoret har tilldelat mark och Stadsbyggnadskontoret har tagit fram detaljplaner.

”Det blir aldrig klart!”

I Gårdsten råder det ingen brist på idéer för ytterligare stadsutveckling och Michael Pirosanto utropar entusiastiskt ”Det blir aldrig klart!” för att markera den ständiga utvecklingen. Han ser nya projekt som ska komplettera bostadsutbudet ytterligare framöver, bland annat ett generationsboende. Ett annat projekt är att skapa nytt liv för gästgiveriet som en gång i tiden namngav Gårdsten. Viljan till utveckling är viktig konstaterar Gårdstensbostäders vd:

– Man måste vilja, finns viljan går det att göra. Det handlar inte bara fastigheterna utan hela stadsdelen, det är det som är skillnaden.

BoStad2021-projekt i Gårdsten

Nordöstra Gårdsten
Botrygg och Robert Dicksons stiftelse bygger 116 lägenheter som utgörs av ettor, tvåor, och treor fördelade på sex huskroppar. Det nya området utmärker sig med en mer uppbruten struktur och olika varianter och lutningar av sadeltak. Klart 2021.

Brf Utsikten
Serneke uppför ett nytt höghus med 59 bostadsrätter i Gårdstens centrum. Lägenheterna varierar mellan 1–3 rum och kök på 33–71 kvm. Markplanet är reserverat för verksamheter som exempelvis café och butiker. Klart 2021.

Brf Saffransbyn
Egnahemsbolaget bygger ett nytt radhusområde med 38 bostadsrätter. Radhusen har en egen uteplats och tillgång till en gemensam gård. De nya bostäderna byggs på en tidigare parkeringsplats. Klart 2021.

Publicerad 6 mars 2020 (Uppdaterad 21 juli 2020)