Visionsbild av ett Bostad2021-projekt vid Gårdstensvägen.

Hur är det att jobba med ett så stort projekt som Bostad 2021?

– Ingen dag är den andra lik. Jag jobbar halva tiden som biträdande projektledare för hela Bostad2021 och halva tiden som projektledare och handläggare för flera så kallade detaljplaner inom projektet. Jag har jobbat med det här i sju år men det kommer hela tiden nya frågor och utmaningar att lösa. Det är väldigt roligt att gå till jobbet.

– Jag läste till lantmätare och har också jobbat som mäklare så jag har alltid haft ett intresse för fastigheter. Jag gjorde mitt examensarbete på fastighetskontoret, fastnade för arbetsplatsen och tog chansen att börja jobba här när den kom. Det har jag aldrig ångrat.

Vad är det för typ av utmaningar som du och dina kollegor ska lösa?

– Det är många samhällsutvecklingsfrågor som berör många människor. Men det största är att vi vill bygga bort bostadsbristen i Göteborg. Jag gillar känslan och vetskapen att jag jobbar för hela staden och alla som bor i den. Jag vill göra ett bra jobb eftersom det ytterst handlar om att jag förvaltar skattepengar med målet att bygga bästa möjliga stad för alla göteborgare.

”Det största är att vi vill bygga bort bostadsbristen i Göteborg. Jag gillar känslan och vetskapen att jag jobbar för hela staden och alla som bor i den.”

Kan man bygga sig till en bättre stad?

– Om man har en plan, ja. Men man måste ta hänsyn till sociala aspekter, att det ska bli en stad som folk vill bo i och kommer att trivas i. Då krävs det att man planerar rätt så att det leder till integration och inte till segregation.

– Många är positiva till att det händer så mycket runt om i staden, att det sker en utveckling, men det finns också de som inte tycker att det är positivt och då måste man hantera det också. Vi har dialogmöten med de boende och det ger mig mycket att höras deras tankar och synpunkter.

Kan du nämna något lyckat exempel?

– Gårdsten Centrum är ett fantastiskt roligt projekt som jag jobbar med. Stadsdelen är väg att bli borttagen från polisens lista som särskilt utsatt område. Där byggs hela torget om, bilvägar flyttas och målet är att skapa en riktig mötesplats snarare än en tomt torg där trafiken är väldigt nära inpå. Där byggs det för att åstadkomma riktig förändring.

”Gårdsten Centrum är ett fantastiskt roligt projekt som jag jobbar med. Stadsdelen är väg att bli borttagen från polisens lista som särskilt utsatt område.”

Har du någon personlig målbild?

– Jag vill vara med och verkligen genomföra de saker vi planerar. Jag känner en stor stolthet när jag ser något växa fram som jag har jobbat med. För min del handlar det om engagemang och ett intresse att det ska bli så bra som möjligt både för nya som flyttar in i ett område och att de som redan bor där ska få ännu trevligare områden att bo i.

Text: Marcus Olsson

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 25 oktober 2021)