2019 var det första spadtag för BoStad2021-projektet Utsikten i Gårdstens centrum. Nu är visionen på väg att bli verklighet i en process som gått snabbt. I december är Utsikten klar. Mathias Thorin är projektutvecklare på Serneke och är nöjd med utvecklingen.

– Det är kanon, vi flyttar in i december så det är de sista delarna nu med förbesiktningar och sedan slutbesiktningar i november. Fullt ös och det känns bra!, kommenterar Mathias statusen under ett besök på byggarbetsplatsen. Nu i slutet av byggtiden blir det en hel del detaljer och att vara på plats är viktigt och gör arbetet lättare.

Del av ny entré
Utsikten har 12 våningar och högst upp får de boende en vid utsikt. Huset erbjuder inte bara utsikt utan även en gemensam yta i form av en terrass där de boende bland annat kan ha odlingspallkragar och odla i växthus. Huset är ritat av arkitektkontoret Krook & Tjäder och går i en ljus turkos nyans. Den nedre delen har fått en något mörkare nyans. Huset är högt och får en egen profil inte bara genom färgen utan också genom sadeltaket.

Utsikten består av 59 bostadsrätter som kompletterar ett Gårdsten som mestadels har hyresrätter i utbudet. Utsiktens bottenvåning blir del av den nya entrén till Gårdstens centrum med butiker och andra lokaler. Vid torget kommer sedan även Gårdstensbostäder att bygga sitt nya huvudkontor. Gårdstensbostäders roll i området visar sig även när Utsikten är under uppförande.

– Vi är supertacksamma över att de finns här, det gör det enkelt för oss att kommunicera med boende i området under byggtiden. Gårdstensbostäder är väldigt ”hands on” och vi har en bra dialog med dem, berättar Mathias.

Läs mer Gårdsten vill mer än 1500 bostäder till 2025

Utsikten kompletterar den existerande bebyggelsen med 59 nya bostadsrätter.

Snabbt uppförande

Uppförandet har gått snabbt efter ett inledande arbete med en ledningsomläggning som krävde mycket arbete. Det var komplicerat med ledningar som var tvungna att hanteras varsamt. Däremot var grundläggningen enkel med platta på mark.

– Från betongplatta till tätt hus tog det ett halvår. Vi började med stommen efter sommaren 2020 och fick tätt tak i mars 2021. Det var full produktion under oktober-mars, berättar Mathias. Det går snabbt tack vare prefabricerade väggar. Bjälklagen är så kallade filigranbjälklag. Den understa delen levereras klar och bjälklaget fungerar sedan som form där den resterande delen gjuts på plats.

Ytterligare bostäder

Utsikten kan betraktas som det lilla projektet då fler lägenheter byggs i de andra etapperna men Mathias konstaterar samtidigt att det är det högsta. Det blir ett landmärke för det nya Gårdsten som nu skapas med nya bostäder och lokaler. Utsikten som ingår i BoStad2021 var först ut. Etapp 2 kunde påbörjas hösten 2020 och ett p-hus började byggas under våren 2021. Den tredje och sista etappen i projektet som går under namnet Futura 2, startas i januari 2022.

Visionsbild för den nya entrén till Gårdstens centrum med torgyta.

Publicerad 15 oktober 2021 (Uppdaterad 15 oktober 2021)