Radhusen på Saffransgatan ingår i BoStad2021 och är ett av projekten i Gårdsten.

När BoStad2021 ska bygga nya bostäder är det mycket som sker på en och samma gång ute i projekten. Gårdsten är ett exempel med flera projekt med olika byggaktörer intill varandra. Dessutom gäller det att få till utbyggnaden av gator och andra allmänna ytor.

För att få allting att fungera har Fastighetskontoret projektledare i varje projekt. I Gårdsten är det Julia Lindesson som är projektledare för projekten i Gårdstens centrum och Nordöstra Gårdsten. Hon är exploateringsingenjör och varit med i BoStad2021 sedan våren 2017 och har tidigare även haft hand om andra projekt, bland annat Fyrklöversgatan och Högsbohöjd.

– Mycket i utbyggnadsfasen handlar om samordning, att hålla ihop exploateringsområdet och se till att samordna alla parter i området och att det blir framdrift, berättar Julia. Viktiga delar är avtalsuppföljning, rapportering och exploateringsekonomin.

Få till överlämningarna

Men det handlar också om att överlämningar ska fungera, som när Göteborgs Stad är klara med gatorna som har anlagts. Tidplaner är viktiga och att se till att det inte blir krockar när ytan är begränsad.

Jag är lite imponerad, det säger väl någonting om parterna som är med.

– Mycket handlar om att hitta lösningar och få inblandade att prata med varandra då det är många parter som bygger under samma tid och det blir trångt, berättar Julia som konstaterar att samarbetet med alla parter går bra.
– Jag är lite imponerad, det säger väl någonting om parterna som är med, de är väldigt måna om att det ska bli bra och tycker det är kul att bygga i Gårdsten och att bidra till den positiva utvecklingen. Det är många som vill vara med på den resan och det är en av de stora positiva sakerna med att jobba med detta.

Julia har under åren som projektledare även lärt känna Gårdsten närmare. Hon slås av den positiva andan bland de som är verksamma här men också hur naturskönt det är med utsikt som når långt. Här finns grönskan i Gårdstensdalen och omkringliggande naturområden som Vättlefjäll och Keillers damm.

Hur är det att arbeta i ett projekt som BoStad2021?

– Väldigt spännande och kul att få vara med i något nytt! Jag gillar att testa nya grejer och hitta lösningar och jobba gemensamt, att vi drar åt samma håll. Med projektlokalen har det blivit en väldigt bra sammanhållning men även i arbetsgrupperna för projekten, berättar Julia.

Hon ser det som en testarena där saker får skruvas på och där många bra arbetssätt kommit fram i hur processerna och projekten drivs. Julia arbetar vid sidan av BoStad2021 med just ett utvecklingsprojekt på Fastighetskontoret där kontoret ska gå över till att arbeta projektorienterat ännu mer.

Ny byggs Gårdstens centrum om med bland annat ett nytt torg och ett nytt bostadshus.

Alla är på gång

Under 2020 kommer stora steg tas mot att få klara bostäder. I december 2019 skedde det första spadtaget för Nordöstra Gårdsten. I centrum kommer Serneke att börja bygga under våren.
– Alla är igång nu och det händer mycket det närmaste året. Egnahemsbolaget som bygger radhusen bygger otroligt fort. Där det tidigare bara var parkeringsyta blir det snabbt något helt annat. Skolan byggs och Framtiden bygger lägenheter, radhus och lamellhus. Botrygg är på gång ner mot Lövgärdet. Det är full aktivitet på alla, berättar Julia.

Att få se resultatet på allmän plats och alla bostäder som kommer, det är häftigt

Göteborgs Stad genom Trafikkontoret lämnar i april men återkommer sedan för att göra slutfinishen på de nya gator som anlagts. Det handlar om att lägga på ett sista toppskikt med asfalt och kantsten i granit. Att se hur projekten utvecklas och vetskapen om att de kommer att vara där för lång tid framöver som hem för invånarna är en stor drivkraft i arbetet som projektledare.

– Det här är det den roligaste biten, att man får se ett konkret resultat, det blir verkligen någonting som kommer göteborgarna till nytta. Att få se resultatet på allmän plats och alla bostäder som kommer, det är häftigt, avslutar Julia.

Här förbereds byggandet av det nya höghuset för Brf Utsikten.

Publicerad 18 maj 2020 (Uppdaterad 21 juli 2020)