Gårdstensdalen

Park- och naturförvaltningen rustar upp och utvecklar grönområdet Gårdstensdalen. Det blir en grönare stadsdelspark med mer fler möjligheter till bollsport, umgänge och lek.

Arbetet med Gårdstensdalen kommer att ske i etapper och det är den norra delen av grönområdet som utvecklas under 2019. Med nya ytskikt och underlag blir platsen enklare och roligare att använda för fler.

Slingan och belysningen runt grönområdet rustas upp så att det blir tillgängligare och trevligare. Under våren anlägger park- och naturförvaltningen och Gårdstensbostäder ett utegym.

Till hösten fortsätter park- och naturförvaltningen arbetet genom att anlägga ett fotbollsfält, en boulebana och ett leklandskap med kullar.

Till hösten fortsätter park- och naturförvaltningen arbetet genom att anlägga ett fotbollsfält, en boulebana och ett leklandskap med kullar. Lekplatsen får fler redskap, bland annat en kryptunnel och en ny gungställning.

Det blir mindre ängar i gräsytorna och gröna rum med lökplanteringar samt en fruktlund. Parken får även nya sittplatser.

Våren 2020 ska norra delen av Gårdstensdalen stå klar.

Illustrationsskiss för Gårdstensdalens norra del, Illustration av 02LANDSKAP

Illustrationsskiss för Gårdstensdalens norra del, Illustration av 02LANDSKAP

”Den allmänna platsen kan verkligen åstadkomma underverk om man aktiverar den och inte bara gör den snygg. Den kan hjälpa till att skapa jämställdhet och integration på många olika sätt.”

Linda Nygren direktör på park- och naturförvaltningen.

Intervju med Linda Nygren
Uppdaterad 22 februari 2019