Gårdstensdalen

Park- och naturförvaltningen rustar upp och utvecklar grönområdet Gårdstensdalen. Det blir en grönare stadsdelspark med mer fler möjligheter till bollsport, umgänge och lek.

Arbetet med Gårdstensdalen kommer att ske i etapper och det är den norra delen av grönområdet som utvecklas under 2019 och 2020. Med nya ytskikt och underlag blir platsen enklare och roligare att använda för fler.

Slingan och belysningen runt grönområdet rustas upp så att det blir tillgängligare och trevligare. Under hösten 2019 har park- och natur­förvalt­ningen anlagt en boulebana och rustat upp tennisbanan. Tillsammans med Gårdstensbostäder har de också anlagt ett utegym, som står klart i slutet av oktober. 

Det kommer att bli mindre ängar i gräsytorna, kullar för lek och gröna rum med lökplanteringar. Parken får även nya sittplatser.

Under senhösten fortsätter park- och naturförvaltningen arbetet genom att rusta upp och utveckla lekplatsen. Där blir det fler redskap, bland annat en kryptunnel och en ny gungställning.

Det kommer att bli mindre ängar i gräsytorna, kullar för lek och gröna rum med lökplanteringar. Parken får även nya sittplatser.

Våren 2020 ska de här delarna i norra delen av Gårdstensdalen stå klara.

Park- och naturförvaltningens utvecklingsplan innehåller också en fruktlund och en upprustning av fotbollsplanen. Detta är för tillfället pausat eftersom det pågår andra utvecklingsarbeten i Gårdstensdalen. En tillfällig förskola kommer att byggas i parken och de kommer att behöva använda en del av parken, exakt vilken del det blir är inte klart ännu. Fram till dess att det är beslutat avvaktar park- och naturförvaltningen med att anlägga en fruktlund.

Idrotts- och föreningsförvaltningen utreder om de har möjlighet att utveckla och rusta upp fotbollsplanen och i väntan på beslut, pausar park- och naturförvaltningen planerna för fotbollsplanen.

Illustrationsskiss för Gårdstensdalens norra del, Illustration av 02LANDSKAP

Illustrationsskiss för Gårdstensdalens norra del, Illustration av 02LANDSKAP

”Den allmänna platsen kan verkligen åstadkomma underverk om man aktiverar den och inte bara gör den snygg. Den kan hjälpa till att skapa jämställdhet och integration på många olika sätt.”

Linda Nygren direktör på park- och naturförvaltningen.

Intervju med Linda Nygren
Uppdaterad 12 september 2019