Gårdstensdalen

Under 2019 och 2020 rustade park- och naturförvaltningen upp grönområdet Gårdstensdalen. Det utvecklades till en grönare stadsdelspark med mer fler möjligheter till bollsport, umgänge och lek.
  • Cinna Axelsson
  • Kommunikatör
Publicerad 21 februari 2019 (Uppdaterad 25 februari 2021)