Götatunneln

Götatunneln är en 1,6 kilometer lång vägtunnel under centrala Göteborg. Från den 25 juni 2018 är Götatunneln enkelriktad. Det går inte att köra i östlig riktning, alltså från Järntorget till Gullbergsmotet.

Götatunneln enkelriktas 25 juni – 17 december 2018

Inför byggnationen av Västlänken behöver Götatunnelns tak förstärkas, eftersom Västlänken kommer att passera över Götatunneln vid Kanaltorget och Otterhällan. Arbetet med förstärkningen börjar måndagen den 25 juni och pågår i 25 veckor.

Götatunneln öppnar för normaltrafik igen måndagen den 17 december kl 05.00.

Under avstängningsperioden kan du köra genom Götatunneln i västlig riktning, det vill säga från Gullbergsmotet till Järntorget. Omvänt gäller att tunneln stängs för all trafik i östlig riktning, det vill säga från Järntorget till Gullbergsmotet. Tunneln blir alltså enkelriktad i västlig riktning. Götatunneln invigdes 16 juni 2006 och är en 1,6 kilometer lång vägtunnel under centrala Göteborg. Den utgör en del av Götaleden – en delsträcka på E45. Tunneln har tre körfält i vardera riktningen, som går i två 14 meter breda, separata tunnelrör med tvärförbindelser på var hundrade meter för nödsituationer.

Tunneln stängs för all trafik i östlig riktning, det vill säga från Järntorget till Gullbergsmotet.

Götatunneln är en 1,6 kilometer lång vägtunnel under centrala Göteborg. Den invigdes den 16 juni 2006 och utgör en del av Götaleden – en delsträcka på E45. Tunneln har tre körfält i vardera riktningen, som går i två 14 meter breda, separata tunnelrör med tvärförbindelser på var hundrade meter för nödsituationer.

Uppdaterad 12 september 2019