Hamnen ska växa med 220 000 kvadratmeter. Det är lika stort som 30 fotbollsplaner.

Göteborgs Hamn

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav. Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge 17 år i rad och det är en position som Göteborgs Hamn tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer, större fartyg och näringslivets krav på snabb omlastning av gods i hamnens närhet.
Byggande pågår. Beräknas klart 2025.
Publicerad 4 oktober 2017 (Uppdaterad 23 juni 2021)