Visionsbild.

Göteborgs stadslinbana

Det har planerats för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen. Sedan december 2019 har en politisk process pågått och nu är det sista beslutet fattat. Projekt Göteborgs stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen avbryts och blir inte verklighet.
Projekt Göteborgs Stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen är avslutat.

Politisk process avslutad

Nu är det sista beslutet fattat och det innebär att projekt Göteborgs stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen avbryts och inte blir verklighet.

Den politiska processen har pågått sedan i december 2019 i både Göteborgs Stad och i Västra Götalandsregionen då stadslinbanan finansieras genom den så kallade Sverigeförhandlingen där de båda organisationerna är partners med staten.

Nu har Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen inlett förhandling med staten om att avbryta avtalet om Göteborgs stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen.

Snabbt över älven i en växande stad

Uppdaterad 25 februari 2021