Göteborgs Stad arbetar nu med att ta fram en detaljplan för idrottshall och bostäder inom den delen av Gröna Vallen där det idag finns parkering.

Vad?

Det planeras för en ny kombinerad byggnad där bostäder och idrottshall ryms på samma plats. Det planeras också för ett garage på källarplan och för fler möjligheter till idrott och andra sociala mötesplatser. 

Var?

Där det idag är parkering planeras för en ny kombinerad byggnad där bostäder och idrottshall ryms på samma plats.

Varför?

Tanken är att nyttja platsens kvaliteter. Det innebär att den nya byggnaden ska passa väl in i omgivningen som ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Kungsladugård-Sandarna. Konstgräsplanen kommer vara kvar och fortsätta låta fotbollen ta plats och vara central i området.

Gröna Vallen ligger i Kungsladugård

Kontakt

  • Josefine Walkin
  • Kommunikatör
Uppdaterad 19 oktober 2021