Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.
Status: Förbättrat kajstråk till 2021. Beräknas klart: 2050.

Den tidigare terminalen skulle kunna byggas om till ny, spännande mötesplats.

En ny stadsdel som ska knyta samman staden

Gullbergsvass har stor potential att bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag anses otillgängliga på grund av trafikhinder. Omvandlingen kommer att ta tid och om cirka 30 år kan Gullbergsvass sälla sig till skaran av knutpunkter som är att räkna med. Kanske kommer du själv att bo eller arbeta här och tänka tillbaka på tiden då Gullbergsvass kändes otillgängligt och främmande.

Här finns redan en levande kaj, Drömmarnas kaj, med en aktiv båtklubb med många medlemmar. Ett område som många besökare och göteborgare gillar att besöka. Kajstråket kommer att göras ännu mer tillgängligt inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Det har gjorts en förstudie som bland annat lyfte fram Gullbergsvass som en knutpunkt för hela regionen. Alla tåg som kommer in till Göteborg stannar mitt i området och kommer göra så även i framtiden. För många företag är det viktigt med fungerande kommunikationer och logistiklösningar. Det kan området erbjuda. Och i framtiden även stråk och parker som ger extra guldkant för boende, besökare och de som arbetar här.

Gullbergsvass har stor potential att bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag anses otillgängliga på grund av trafikhinder.

20000

I framtidens Gullbergsvass finns plats för 20 000 boende och 20 000 arbetsplatser.

200

Gullbergsvass är lika stort som 200 fotbollsplaner.

60000

ASG-terminalen som planeras få publika aktiviteter för göteborgarna är 60 000 kvadratmeter, 14 % större än multisportarenan Serneke Arena (43 000 kvadratmeter). Planering pågår för vilka aktiviteter terminalen ska få.

Älvstaden bidrar till ett jämlikt Göteborg

”Vårt uppdrag när vi bygger den nya staden är att minska segregation och polarisering. Du ska känna att detta är vårt gemensamma vardagsrum, att det är vår stad som vi har tillsammans.”

Kristian Käll, processledare social hållbarhet, Älvstranden Utveckling.

Intervju med processledare Kristian Käll

Vad ska hända med den gamla terminalen?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 4 oktober 2019