Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.
Förbättrat kajstråk till 2021. Beräknas klart 2050.

Frågor och svar om Gullbergsvass

Båtlivet är en stor del av Gullbergsvass identitet. Exakt hur båtlivet ska se ut beror i mångt och mycket på hur de som är båtintresserade tar sig an båtkulturen.

Om Göteborg är moget för ännu en saluhall så skulle det utan problem få plats i terminalbyggnaden. Byggnaden har över 60 000 kvadratmeter ovan mark och 12 000 kvadratmeter källarplan, så det finns både gott om plats och funktionalitet för olika sorters aktiviteter och verksamheter.

Begreppet socialt blandat boende är främst kopplat till Vision Älvstaden och utvecklas i Frihamnen just nu. Anledningen till att det inte nämns är helt enkelt för att det ligger så långt fram i tiden att bygga bostäder i Gullbergsvass och mycket kan ha hänt på Göteborgs bostadsmarknad till dess.

Vi ser möjligheterna med att skapa aktiviteter med bra värden och Vision Älvstaden säger tydligt att vi ska jobba med stadsutveckling även i liten skala och på kort sikt. Det kommer inte nödvändigtvis att bli samma aktiviteter och byggen som i Frihamnen men samma arbetssätt – alltså att vi bygger tillsammans med fokusgrupper och tar oss an platsen gemensamt.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)