Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.
Förbättrat kajstråk till 2021. Beräknas klart 2050.

Kontakt

  • Kajsa Räntfors
  • Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 22
  • Niclas Malmeling
  • Projektledare, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 0709-50 26 46

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)