Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.
Status: Förbättrat kajstråk till 2021. Beräknas klart: 2050.

Kontakt

  • Simon Wallqvist
  • Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 90
  • Catharina Migell
  • Tf projektledare, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 0738 – 28 55 22

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 4 oktober 2019)