Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.
Status: Förbättrat kajstråk till 2021. Beräknas klart: 2050.

Nyheter om Gullbergsvass

Vänta lite ...
Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 4 oktober 2019)