Mellan centralstationen och Gullbergsvass kan ett nytt centralbad byggas.

Mellan centralstationen och Gullbergsvass kan ett nytt centralbad byggas.

Ytterligare ett steg har nu tagits för ett nytt centralbad som kan komma att ersätta Valhallabadet. Platsen som föreslås ligger norr om Centralen och öster om Regionens Hus, intill den planerade Boulevarden och förläggningen av Kämpegatan, där terminalbyggnaden ligger idag. Byggnadsnämnden har godkänt rapporten om lokaliseringen och nu skickas frågan till kommunfullmäktige för vidare beslut.

Centralbadet kommer att bidra till att skapa ett attraktivt och inkluderande område som ökar det sociala livet då det lockar besökare i alla åldrar och från hela staden.

Platsen som föreslås för det nya centralbadet kommer att ligga i ett område som ska utvecklas från trafikplats till levande innerstad då det pågår planering för såväl Centralenområdet som Gullbergsvass. Med närheten till centralstationen, Västlänkens station och Nils Ericsonterminalen kommer det att bli lättillgängligt för såväl göteborgare som besökare. 

Centralbadet kommer att bidra till att skapa ett attraktivt och inkluderande område som ökar det sociala livet då det lockar besökare i alla åldrar och från hela staden. 

Platsen runt omkring kommer att ge möjlighet till avkoppling och rekreation och när badet planeras är utformningen väldigt viktig – badet har all möjlighet att bli en ikonisk byggnad för Göteborg.

Om kommunfullmäktige vill gå vidare kan en detaljplan påbörjas mot slutet av 2020 och ett nytt bad skulle i så fall kunna stå färdigt 2026.

Publicerad 30 april 2020 (Uppdaterad 8 februari 2021)