Arkitekternas visionsbild över hur området runt Station Haga kan se ut.

Nyheter

Vänta lite ...

Haga

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Publicerad 21 mars 2018 (Uppdaterad 5 maj 2022)