Haga

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta planerar staden att utveckla stadsrummet vid station Haga. Den 27 november 2018 godkände byggnadsnämnden detaljplanen för området.
Publicerad 21 mars 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)