Cykelgaraget i Haga kommer att kunna nås via en nedfart vid Södra Allégatan bakom den västra stationsbyggnaden som syns på bilden.

Trafikverket har i dagarna tagit beslut om finansiering av ytterligare en stor mängd projekt inom de s k stadsmiljöavtalen för hållbar stadsutveckling. Ett av de stadsmiljöprojekt som nu får statlig delfinansiering är det cykelparkeringsgarage som Göteborg Stad ska bygga i mellanplanet i den nya underjordiska tågstationen Göteborgs Haga. Stationen är del av Västlänken.

Byggkostnaden för cykelgaraget är beräknad till 98 miljoner kronor. Finansieringen via stadsmiljöavtalet uppgår till hälften, dvs 49 miljoner kronor.

550 parkeringsplatser för cykel

Cykelgaraget beräknas få en yta på cirka 2 000 kvadratmeter och rymma ungefär 550 parkeringsplatser för cykel. Vid behov ska det vara möjligt att utöka antalet platser till 800. Cykelgaraget kommer att nås genom en nedfart placerad vid Södra Allégatan, strax väster om den nya tågstationen. Cykelgaraget beräknas stå färdigt när Västlänken öppnar för trafik 2026.

Cykelgaraget ingår i den detaljplan för utvecklingen av området som Göteborgs Stad antagit för att utveckla området runt den nya tågstationen. Detaljplanen omfattar stationsuppgångarna, nya trafiklösningar, cykelparkeringen under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

Motprestationer från staden

Som motprestation för den statliga delfinansieringen av cykelgaraget ska Göteborgs Stad genomföra en rad andra åtgärder för att främja stadsmiljön i området. Det handlar bland annat om ytterligare cykelparkeringar på Pusterviksplatsen och Smyrnatorget, samt ombyggnad av korsningen Parkgatan-Sprängkullsgatan för busstrafik. Bakom ansökan till Trafikverket stod också Västra Götalandsregionen.
Publicerad 10 juni 2021 (Uppdaterad 10 juni 2021)